ระบบรายงานผลการฝึกอบรมระยะสั้น

ระบบรายงานผลการฝึกอบรมระยะสั้น
วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย : THE COLLEGE OF PHARMACOTHERAPY OF THAILAND
ขั้นตอนการรายงานผลการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม แบบฟอร์มรายงานผลการฝึกอบรมระยะสั้น (ออนไลน์)
เอกสาร
แบบฟอร์มรายงานผลการฝึกอบรมระยะสั้น (word)
20 มีนาคม 2023
แบบรายงานผลการฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรม (PDF)
20 มีนาคม 2023
6-2566 ประกาศ เรื่อง รับรองรายชื่อผู้ผ่านอบรม_เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
4 เมษายน 2023