• วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
  • วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับ ผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และกลุ่มเภสัชกรนครราชสีมา (11 พ.ย. 2562) new
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 34 / 2562 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญใ (1 พ.ย. 2562)
โครงการอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (7 ต.ค. 2562)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 30 / 2562 เรื่อง การรับสมัครเภสัชกรที่มีความประสงค์จะขอกลับเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ของเภ (17 ก.ย. 2562)
รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 (15 ก.ค. 2562)
ภาคผนวก ภ_คำขอทราบผลสอบประเมินผลเภสัชกรประจำบ้าน (7 มิ.ย. 2562)
การประชุมวิชาการ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2019 วันที่ 7-9 สิงหาคม 2562 (4 มิ.ย. 2562)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย ที่ 12 / 2562 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด ประจำป (8 พ.ค. 2562)
ภาคผนวก ฌ_แบบฟอร์มการแสดงความประสงค์เลือกสาขาเฉพาะทาง (4 เม.ย. 2562)
รับสมัครสอบประเมินผลการฝึกอบรมของเภสัชกรประจำบ้านชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562 (4 เม.ย. 2562)

การประชุมวิชาการ

  • การประชุมวิชาการ Contemporary reviews in Pharmacotherapy 2019
  • วันที่จัดประชุม 7-9 สิงหาคม 2562
  • สถานที่จัดประชุม ณ ห้องประชุม Convention Hall A ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ
ดูข่าวการประชุมวิชาการทั้งหมด