สรุปจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

:: สรุปจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


ตารางแสดงข้อมูลจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
*หมายเหตุ ข้อมูลนี้ จัดเก็บตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
(หน่วย : คน) วันนี้
11 ธ.ค. 2562
เมื่อวานนี้
10 ธ.ค. 2562
เดือนนี้
ธ.ค. 2562
เดือนที่แล้ว
พ.ย. 2562
ปีนี้
2562
ปีที่แล้ว
2561
รวมจำนวนผู้เข้าชมเว็บทั้งสิ้น 125,427 คน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 5 62 751 2,943 22,134 24,333