กิจกรรมวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย

กิจกรรม :: Invited pharmacist hospital visiting September 3rd, 2014

จำนวนเข้าชม : 1176 ครั้ง ลงกิจกรรมเมื่อ : 5 กันยายน 2557

วันที่ 3 กันยายน 2557 วิทยาลัยเภสัชบำบัด ให้การต้อนรับ Dr.Michael Katz จาก University of Arizona และ Dr.Donald Letendre จาก The University of Iowa และเยี่ยมชมโรงพยาบาลแหล่งฝึกของวิทยาลัยเภสัชบำบัด ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล